Isen som smelter (© 2018) 
Water walks (©2016) 
Tilbakekallelse (©2016)
Langt forbi (© 2009 - 2015)